Một bác sĩ chuyn khoa tm th̀n nói chuỵn với đ̀ng nghịp:
Ti vừa gặp ṃt ca h́t sức thú vị, anh ta bị ḥi chứng đa nhn cách.

Vị bc sĩ kia ngạc nhin:

- Chuỵn đó là bình thường trong cng vịc của bọn mình thi, có gì đu?

- V́n đ̀ là ti có th̉ thuýt phục từng nhn cách ṃt thay nhau trả tìn đìu trị.