Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thy tr đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.
- Như Lai: cc ch c mang theo USB ko đấy ?
- Đường Tăng: sặc..
- Như Lai: thế anh truyền kinh cho cc ch bằng g by giờ?
- Ngộ Khng nhanh tr: anh bắn bluetooth vo di động cho em.
- Ngộ Khng lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable.
- Như Lai ăn chơi khng km rt con netbook từ ti quần hiệu sony vaio P kch thước 16x9 ra, chỉ trong vi giy, việc truyền kinh đ xong v Như Lai bay đi.
- Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nh search Google download cho nhanh