Lc b, nghỉ học l chuyện lạ. Lớn ln mới biết, chuyện lạ l đi học.

Lc b, tưởng đến trường l phải học. Lớn ln mới biết, đến trường cn được ngủ.

Lc b, tưởng thi xong l hết. Lớn ln mới biết , sau thi cn c thi lại.

Lc b , tưởng điểm 10 mới l giỏi. Lớn ln mới biết, chỉ 5 thi đ qu lắm rồi.

Lc b, tưởng cng học cng giỏi....